ΕΛΕΓΧΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ ΜΕ ΚΑΜΕΡΑ

Αποφράξεις Στάμος – έλεγχο αποχετεύσεων με κάμερα Οι αποφράξεις Στάμος αποτελούν τη σίγουρη λύση στο χώρο των αποφράξεων καθώς και στον έλεγχο αποχετεύσεων με κάμερα. Με εμπειρία που υπερβαίνει τα 20 και πλέον χρόνια έχουμε αναπτύξει ένα την απαραίτητη εμπειρία και δεξιοτεχνία στις αποφράξεις και τον έλεγχο απεχετεύεσεων με κάμερα. Για ακριβή εντοπισμό του προβλήματος πρέπει να ζητήσετε έλεγχο αποχετεύσεων με κάμερα και δυνατότητα καταγραφής. Η χρήση