ΑΝΤΛΗΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΥΠΟΓΕΙΑ

Οι αποφράξεις Στάμος αποτελούν τη σίγουρη λύση για άντληση υδάτων καθώς τα τελευταία 20 χρόνια έχουν αναπτύξει την απαραίτητη εμπειρία και δεξιοτεχνία στον τομέα των αποφράξεων Έχετε πρόβλημα από βροχοπτώσεις ή από άλλης αιτίας συγκέντρωση υδάτων και δεν ξέρετε σε ποιον να απευθυνθείτε για την άντλησή τους. Η άντληση υδάτων από τις αποφράξεις Στάμος είναι η